Mange treff på hjemmesiden til Grimstad Bokseklubb

Hjemmesiden vår har vært aktiv i ca. ett år nå, og den er hyppig besøkt. Har lagt ut en teller (Blog Stats) under kalender, og den viser i skrivende stund 10 722 treff/klikk, noe som er meget bra på bare ett år. Kombinasjonen av Grimstad Bokseklubb`s hjemmeside, våre lovende boksere som stadig dukker opp på stevner i inn- og utland, og nesten ukentlige artikler i lokale aviser etc. vil gjøre klubben ennå mer attraktiv for eventuelle sponsorer. Det er mange bidragsytere, og Stian tok en fin oppsummering på klubbens Facebook side, denne deles her.

Stian`s kommentar