Grimstad Bokseklubb innkaller til årsmøte

Grimstad Bokseklubb innkaller til årsmøte:
Tirsdag den 29. mars 2016. Kl. 17.00 på Grimstad Ungdomsskole,
Levermyrveien 34, 4878 Grimstad.

1.Godkjenne innkalling.
2. Informere om stemmeretten. Medlemmer over 15 år.
3. Godkjenne de fremmøtte.
4. Velge dirigent.
5. Velge sekretær for årsmøte.

6. Godkjenne regnskap for 2015.
7. Godkjenne sesongrapport for 2015/16.
8. Godkjenne budsjett for 2016.
9. Behandle innkomne forslag.
10. Velge nytt styre.

Forslag som ønskes behandlet må sendes skriftlig til styret, senest 2 uker før årsmøtet.
Mail : grimstadbk@gmail.com

Leave a Reply