Årsmøte

Grimstad Bokseklubb  innkaller til årsmøte:
Onsdag 28.03-18 kl 19.00
Adresse: Ebbelsgt 3, 4876 Grimstad.
Innkallelsen er kunngjort på våre internettsider .
Forslag som ønskes behandlet må sendes skriftlig til styret, senest 1 uker før årsmøtet: http://www.grimstadbk@gmail.com
Saksliste:
1. Godkjenne innkalling.
2. Informere om stemmeretten.
3. Godkjenne de fremmøtte.
4. Velge dirigent.
5. Velge sekretær for årsmøte.
6. Godkjenne regnskap for 2017.
7. Godkjenne sesongrapport for 2017/18.
8. Godkjenne budsjett for 2018.
9. Behandle innkomne forslag.
10. Velge nytt styre.

Styrets leder : Stig P Navjord
Tlf : 938 01 846