Årsmøte

Grimstad Bokseklubb innkaller til årsmøte i klubblokalet.
Onsdag 27.02-19 kl 19.30
Innkallelsen er kunngjort på våre internettsider.
Forslag som ønskes behandlet må sendes skriftlig til styret, senest 1 uker før årsmøtet: grimstadbk@gmail.com
Saksliste:
1. Godkjenne innkalling.
2. Informere om stemmeretten.
3. Godkjenne de fremmøtte.
4. Velge dirigent.
5. Velge sekretær for årsmøte.
6. Godkjenne regnskap for 2017.
7. Godkjenne sesongrapport for 2017/18.
8. Godkjenne budsjett for 2018.
9. Behandle innkomne forslag.
10. Velge nytt styre.

Styrets leder: Øyvind Lien