teamwork, cooperation, brainstorming-3213924.jpg

Årsmøte

Årsmøte

Grimstad Bokseklubb innkaller til årsmøte:

29.03-2020 kl 15:00

Adresse:

GBK sine klubblokale.

Frivoldveien 11-13. 4877 Grimstad

Innkallelsen er kunngjort på våre internettsider.

Forslag som ønskes behandlet må sendes skriftlig til styret, senest 1 uker før årsmøtet:

Mail: grimstadbk@gmail.com

Saksliste:

  1. Godkjenne innkalling.
  2. Informere om stemmeretten.
  3. Godkjenne de fremmøtte.
  4. Velge dirigent.
  5. Velge sekretær for årsmøte.
  6. Godkjenne regnskap for 2019.
  7. Godkjenne sesongrapport for 2019/20.
  8. Godkjenne budsjett for 2020.
  9. Behandle innkomne forslag.
  10. Velge nytt styre.

Mvh

Styrets GBK.