meeting, business, brainstorming-1453895.jpg

Årsmøte

Grimstad Bokseklubb innkaller til årsmøte:

5.3-2021 kl 17:00

Adresse:

Hauslandveien 6. 4870 Fevik

Innkallelsen er kunngjort på våre internettsider.

Forslag som ønskes behandlet må sendes skriftlig til styret, senest 1 uker før årsmøtet:

Mail: grimstadbk@gmail.com

Saksliste:

  1. Godkjenne innkalling.
  2. Informere om stemmeretten.
  3. Godkjenne de fremmøtte.
  4. Velge dirigent.
  5. Velge sekretær for årsmøte.
  6. Godkjenne regnskap for 2020.
  7. Godkjenne sesongrapport for 2020/21.
  8. Godkjenne budsjett for 2021.
  9. Behandle innkomne forslag.
  10. Velge nytt styre.

Mvh

Styrets GBK.